หลักสูตร นวัตกรรมอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

หลักสูตร วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

แนะนำคณะ

สมัครเรียน/หน่วยงาน/หมายเลขโทรศัพท์

We Are ENTECH

Smart People Smart Faculty