การฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยและ นวัตกรรมในมิติใหม่”

การฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยและ นวัตกรรมในมิติใหม่” ผ่านVDO Conference

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เชิญชวนอาจารย์รุ่นใหม่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับงานวิจัยและ นวัตกรรมในมิติใหม่”

ผ่าน VDO Conference 4-6 มิถุนายน 63  ปิดรับสมัคร 26 พฤษภาคม 63

ท่านสนใจ รีบสมัครด่วนเลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร 02-5612445 ต่อ 303,304

การฝึกอบรมหลักสูตร

Posted in ข่าวงานวิจัย and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *