เปิดรับสมัครนักศึกษาจ้างงาน รอบที่ 2

เปิดรับสมัครนักศึกษาจ้างงาน รอบที่ 2 ปฏิบัตงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 พ.ค.63

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี https://dsd.pbru.ac.th/

ส่งใบสมัครที่ อีเมล kittiphob.rak@mail.pbru.ac.th

เปิดรับสมัครนักศึกษาจ้างงาน รอบที่ 2

ข้อมูลจาก : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *