ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เมื่อวันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ผ่องรัศมี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวุฒิ ยะนิล หัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ซึ่งภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงาน และฟังบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) และผลงานวิจัยต่างๆของคณะ ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ทางคณะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการเรียนการสอน ผลงานวิจัยต่างๆ อันเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายและสามารถนำข้อมูลที่รับรู้ไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไปได้

Posted in Uncategorized, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *