“การแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม”

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 สภาวิศวกร ( Council of Engineers ) ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรม “การแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ และ รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี ท่านอาจารย์อาวุโส กล่าวต้นรับวิทยากรจากสภาวิชาชีพ โดยในกิจกรรมโครงการนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสภาวิศวกร คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ และ คุณมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้จากท่านวิทยากรเป็นอย่างมาก อันเป็นประโยชน์ยิ่งกับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การแนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

Posted in Uncategorized, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *