คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

และคณะผู้บริหาร ในการมาศึกษาดูงาน และขอคำแนะนำในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์เมคเกอร์สเปซ Innogineer Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะผู้บริหาร ในการมาศึกษาดูงาน และขอคำแนะนำในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์เมคเกอร์สเปซ Innogineer Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ข้อมูลจาก : https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/all-news/2684-mahidol-engineering-welcomed-intech-pbru.html

Posted in Uncategorized, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *