คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ปรากฏว่า นายเกียรติศักดิ์ เอี่ยมสะอาด เป็นผู้ได้รับการลงคะแนนมากที่สุด โดยได้คะแนน 159 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 343 คน

Posted in Uncategorized and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *