คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ “อรพิมเกมส์” พ.จ.น.ก. สัมพันธ์

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำคณาจารย์และนักศึกษา คว้า 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันการฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์กู้ภัย ในการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ “อรพิมเกมส์” พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่40 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

  

Posted in Uncategorized and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *