เชิญชวนประกวดคลิปวีดิโอ “จิตอาสา”

เชิญชวนประกวดคลิปวีดิโอ “จิตอาสา”

เชิญชวนประกวดคลิปวีดิโอ
#วันราชภัฏ14กุมภา
รางวัลการประกวด ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
👇👇
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in ประชาสัมพันธ์ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *