เชิญชวนประกวดภาพถ่าย PBRU Landmark 2021

เชิญชวนประกวดภาพถ่าย PBRU Landmark 2021

เชิญชวนประกวดภาพถ่าย
#วันราชภัฏ14กุมภา
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
👇👇
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in ประชาสัมพันธ์ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *