ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 10)

ตามที่จังหวัดเพชรบุรี ได้ประกาศมาตรการผ่อนคลาย การปิดสถานที่ การงดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 พบผู้ติดเชื่อน้อยลง นั้น
เพื่อให้การจัดการเรียนและการให้บริการตามภาระกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

>>>>>>>>แบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019  (เริ่มกรอกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *