ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้อำนวยการ

ผู้สนใจสมัครหรือเสนอชื่อได้ที่
งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หรือเว็บไซต์ www.pbru.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 63
ข้อมูลจาก : งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
Posted in ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *