ขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษาช่วงวิกฤตโควิด19

ขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษาช่วงวิกฤตโควิด19

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(กรณีนักศึกษาค้างชำระค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562 หรือภาคการเรียนที่ผ่านมา)

มี 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ พิมพ์ โอน ถ่าย

1.พิมพ์ พิมพ์ใบลงทะเบียนจากขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษาช่วงวิกฤตโควิด19 ระบบบริหารข้อมูลนักศึกษา

2.โอนค่าบำรุงการศึกษา พร้อมค่าปรับ 1,000 บาท ในกรณีที่ค้างชำระค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2562 หรือในภาคการศึกษาที่ผ่านมา

โดยสามารถชำระผ่านระบบของ ธนาคารออมสินทุกสาขา
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เลขที่บัญชี 0201-2678-9195

ถ่ายรูป Pay In Slip หรือ หลักฐานการโอนเงิน
และใบลงทะเบียนให้ชัดเจน
พร้อมพิมพ์ ชื่อ – สกุล
รหัสนักศึกษา
ภาคเรียนที่ชำระ
เบอร์ติดต่อกลับ
ส่งมาที่ เฟซบุ๊ก  งานบริหารคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 032-708606
ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลจาก : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *