เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand Techs how 2018

วันที่ 4-8 กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand Techs how 2018 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thai Tech Expo 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม อาจารย์ประจำคณะฯ ได้นำเสนองานวิจัยอุปกรณ์เช็คขั้วไฟและสายดินและอะแดปเตอร์ตัดไฟรั่วแบบพกพา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักลงทุนต่าง ๆ เป็นอย่างมากโดยงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ อย่างเป็นรูปธรรม สร้างโอกาสการเจรจาทางธุรกิจระหว่างนักวิจัยและนักลงทุน

 

Posted in Uncategorized and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *