นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลพิเศษโครงการ PBRU Startup รุ่นที่ 1 รางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในโอกาสได้รับรางวัลพิเศษโครงการ PBRU Startup รุ่นที่ 1 รางวัลชนะเลิศ ทีมผลิตภัณฑ์กระถางอัจฉริยะ ประกอบด้วย นายเกิรกชัย พันธสูตร และนางสาวอารดา พูนพิพิธ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

 

Posted in Uncategorized and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *