โครงการ “วิศวกรรมศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ตามศาสตร์พระราชา”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ “วิศวกรรมศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ตามศาสตร์พระราชา” ณ โรงเรียนบ้านด่านโง อ.แก่งกระจาน วันที่29-30 มิถุนายน 2561 นำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายกิจฯ อ.ปองพล พร้อมทั้ง องค์การนักศึกษา ,สโมสรนักศึกษาคณะวิศวฯ , สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้ทำการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโรงอาหาร ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด และปรับปรุงสภาพของห้องน้ำของโรงเรียน

 

Posted in Uncategorized and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *