สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 52 คนศึกษาดูงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ผ่องรัศมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย หน่าแน่น อาจารย์ดวงฤดี ชูตระกูล
อาจารย์เทิดศักดิ์ อาลัย และอาจารย์ปวีณ สุขบรรเทิง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าที่ใช้การเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตก๊าซไอเสียที่ใช้ในการเดินเครื่องกังหันก๊าซที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และก๊าซไอเสียที่ออกจากเครื่องกังหันก๊าซนำไปใช้ประโยชน์อีกครั้งโดยการนำไปผลิตไอน้ำเพื่อเดินเครื่องกังหันไอน้ำที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกครั้ง การพานักศึกษาดูงานในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับวิชาวิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง (Power Plant Engineering)อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอย่างมาก

[Best_Wordpress_Gallery id="32" gal_title="นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงาน"]

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์ and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *