เสริมความรู้นอกชั้นเรียน

วิชาชีพสำคัญที่นักศึกษาวิศวกรรมหลายสาขาต้องเรียน ได้แก่
1.วัสดุวิศวกรรม (ประกอบด้วย โลหะการ เซรามิก พอลิเมอร์และ วัสดุประกอบ)
2.กระบวนการผลิต
3.ปฏิบัติการวิศวกรรม (การเชื่อม การกลึง ฯลฯ)

เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรในอนาคตอย่างมีคุณภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมกลเครื่องจึงได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ บริษัท โอกาโมโต้ (ไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา และบริษัทปทุมธานี บริวเวอรี่จำกัด จ.ปทุมธานี

ประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้ นักศึกษาได้เรียนรู้ วิธีการผลิตตั้งแต่
-การหล่อขึ้นรูป
-การตัดแต่งผิวชิ้นงาน
-การประกอบ

[Best_Wordpress_Gallery id="34" gal_title="Enhance knowledge outside the classroom"]

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *