ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ และอาจารย์กิตติพงศ์ นวลใย ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมฟาร์มอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในการอบรมอบรมพัฒนา เพิ่มศักยภาพ smart farmer สู่การเป็น smart farmer ต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Posted in ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *