ลงนามความร่วมมือ กฟผ.

มรภ.เพชรบุรีร่วมลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับนายประเสริฐ อินทับ ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง ทำการสอน วิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โดยทั้งสองฝ่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์กลางการศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการและเสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไปสร้างประโยชน์แก่ทั้งสองหน่วยงานและสังคม โดยบันทึกข้อตกลงมีระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม หากครบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบที่จะดำเนินโครงการความร่วมมือนี้ ก็สามารถดำเนินการได้ด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *