คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน

ลงพื้นที่ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน | ณ ศาลาประชาคมชุมชนหนองประดู่ จ.เพชรบุรี

ลงพื้นที่ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน | ณ ศาลาประชาคมชุมชนหนองประดู่ จ.เพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนะธรรม กำกับดูแลงานด้านบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน พร้อมทั้งอธิบายและแนะนำรายละเอียดของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ในเรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหาร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และหน่วยงานทั้งถิ่นที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3ชุมชนหนองประดู่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
[Best_Wordpress_Gallery id="36" gal_title="คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน"]

Posted in Uncategorized, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *