แนวทางการทำบันทึกร่วมมือทางวิชาการ

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร หารือแนวทางการทำบันทึกร่วมมือทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมหารือกับนายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ในการหารือแนวทางการทำบันทึกร่วมมือทางวิชาการ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และมีศักยภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญา โดยจัดการศึกษาให้แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษาจำนวน 3 ลักษณะ คือ หลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร และหลักสูตรฝึกอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น) และยังมีโครงการต่าง ๆ ที่ต้องลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยยึดตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ#รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *