อบรมวิทยากรฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 28) กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดการอบรมให้กับ วิทยากรฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิสิษฐ์ มีวอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายและให้คำแนะนำในการฝึกซ้อม

     ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรฝึกซ้อมพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรชุดใหม่ เพื่อเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อมให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแทนคณะกรรมการชุดเดิมและเพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและขั้นตอนการฝึกซ้อม และขั้นตอนในพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร

โดยคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มีหน้าที่ เป็นผู้ฝึกซ้อมจังหวะการเดิน การถวายความเคารพ การเอางาน การรับปกปริญญาบัตรและการถอยหลังลงเวที ให้แก่บัณฑิตและอาจารย์ต้นแบบ อีกทั้งยังเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม พิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเต็มรูปแบบให้แก่บัณฑิตในวันซ้อมรวมและซ้อมใหญ่ โดยมีคณะกรรมการดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์
3. อาจารย์วัชระ เย็นเปรม
4. อาจารย์ปองพล รักการงาน
5. อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
6. อาจารย์กิตติพงษ์ นวลใย
7. อาจารย์บุญทิพย์ แป้นทอง
8. นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ

facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *