ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ “โครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อลดรายจ่าย ในครัวเรือน”

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ “โครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อลดรายจ่าย ในครัวเรือน” : เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมกำกับดูแลงานด้านบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น

คณะวิศวฯ และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้าง ระบบผลิตแก๊สชีวภาพ จากมูลวัว ในโครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ และเศษอาหาร

ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองประดู่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภายใต้โครงการหลัก โครงการที่ 32 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท โดยได้รับเกียรติจากคุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ บ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน” และต้องขอขอบพระคุณชุมชนหนองประดู่ นำโดย คุณวิโรจน์ บุญปลูก (ผู้ใหญ่เก่ง) ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของคณะทำงานในครั้งนี้

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ลดต้นทุนรายจ่ายให้ชุมชน
ลดต้นทุนรายจ่ายให้ชุมชน
ลดต้นทุนรายจ่ายให้ชุมชน
ลดต้นทุนรายจ่ายให้ชุมชน
ลดต้นทุนรายจ่ายให้ชุมชน
ลดต้นทุนรายจ่ายให้ชุมชน
ลดต้นทุนรายจ่ายให้ชุมชน
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
Posted in Uncategorized, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *