การส่งทุนวิจัยของสำนักงานกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์​พลังงาน

การส่งทุนวิจัยของสำนักงานกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์​พลังงาน

▪️เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. -​18 พ.ค. 63
▪️โดยทางสถาบันวิจัยฯ ได้จัดทำกรอบวิจัยในประเด็นที่สำคัญ พร้อมหัวข้อวิจัยที่อยู่ในขอบเขตการเสนอขอรับทุนให้นักวิจัยได้เป็นกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการต่อ ยอดการเขียนโครงการวิจัย
▪️รายละเอียดดังเอกสารแนบ
▪️หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมายังสถาบันวิจัยฯ นายบัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย โทร. 091-805-0101
▪️สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://project.enconfund.go.th หรือ QR Code

การส่งทุนวิจัยของสำนักงานกองทุน การอนุรักษ์​พลังงาน

ข้อมูลจาก : สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *