ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมตอบแบบสอบถาม

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมตอบแบบสอบถาม

การติดตามความเป็นอยู่ของนักศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในช่วงเวลา ระหว่าง วันที่ 13-30 เมษายน 2563
เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลในการเฝ้าระวังเชื้อไวรัส Covid-19

ตอบแบบสอบถามคลิ๊ก
https://bit.ly/2XXLYEN

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี

ข้อมูลจาก : กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in นักศึกษา, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *