ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการ และขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

 

กลุ่มที่ 1 รายเก่าของมหาวิทยาลัย คือ ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่เคยทำสัญญา ระบบ e-Studentloan กับมหาวิทยาลัย คลิก
กลุ่มที่ 2 รายใหม่และรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม คือ ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ไม่เคยทำสัญญา ระบบ e-Studentloan กับมหาวิทยาลัย คลิก
ตัวอย่าง แบบคำขอกู้ยืมเงินและเอกสารประกอบการกู้ยืม คลิก

Posted in นักศึกษา, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *