[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง กำหนดการ และขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

 

ดาวน์โหลดประกาศ 

 

กลุ่มที่ 1 รายเก่าของมหาวิทยาลัย คือ ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่เคยทำสัญญา ระบบ e-Studentloan กับมหาวิทยาลัย คลิก
กลุ่มที่ 2 รายใหม่และรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม คือ ผู้ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ไม่เคยทำสัญญา ระบบ e-Studentloan กับมหาวิทยาลัย คลิก
ตัวอย่าง แบบคำขอกู้ยืมเงินและเอกสารประกอบการกู้ยืม คลิก

Posted in ข่าวสำหรับนักศึกษา and tagged .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น