รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2564
จำนวน 9 อัตรา ดังนี้
– สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพครู (จิตวิทยาการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพครู (บริหารการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
– สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 1 อัตรา
– สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
♦ อัตราเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
– วุฒิปริญญาโท เดือนละ 26,250 บาท
– วุฒิปริญญาเอก เดือนละ 31,500 บาท
♦ วัน เวลา และสถานที่การรับสมัคร
ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 – วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงงานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เลขที่ 38 หมู่ 8 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 อย่างช้าภายในวันที่ 26 มกราคม 2564 โดยดูจากวันที่ประทับตราของไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ”

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร : เลือกที่นี่

Posted in ประชาสัมพันธ์ and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *