ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ยกเว้นค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าหอพัก

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ยกเว้นค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าหอพักนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ด้วย สถานการณ์ปัจจุบันปัญหาโรคระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ทั่วประเทศ โดยส่วนหนึ่งครอบครัวของ นักศึกษาและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ปัญหารายได้ครอบครัวลดลง และมติคณะกรรมการบริหาร หอพักนักศึกษา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมงานสื่อสารองค์กร มีมติให้มี มาตรการเยียวยานักศึกษาหอพักที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้อยู่หอพักในเดือน เมษายน พฤษภาคม 2563 โดยให้ยกเว้นการเก็บค่ารักษามิเตอร์ไฟฟ้าหอพักนักศึกษา (สําหรับนักศึกษาไทย) ในเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ให้ยกเว้นค่าปรับการชําระค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2563

ข้อมูลจาก งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *