แจ้งการเรียนการสอน สอบปลายภาค2_2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

แจ้งการเรียนการสอน

การเรียนการสอน การสอบภาคการศึกษา 2/2562 จะยังคงใช้ระบบออนไลน์ ทั้งหมด

นักศึกษาทุกชั้นปี ไม่ต้องเดินทางมายัง มหาวิทยาลัยจนสิ้นสุดภาคการศึกษา หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

หากนักศึกษา มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ทุกช่องทาง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข้อมูลจาก : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *