คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมบรรยายแนวทางการปรับเปลี่ยนชื่อคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อคณะให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร

เมื่อวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ผ่องรัศมี อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ดร.สมสุข แขมคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำคณะ และอดีตรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแนวทาง การปรับเปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในการนี้ ทางคณะได้ให้ข้อมูลการปรับเปลี่ยนชื่อคณะฯ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ จนไปถึง เสร็จสิ้นกระบวนการ โครงการดังกล่าวได้สำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

Posted in Uncategorized, ประชาสัมพันธ์ and tagged .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *