นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ


Posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *