สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เข้าร่วมกิจกรรม “PBRU จิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ”

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้เข้าร่วมกิจกรรม “PBRU จิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อ”
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ณ วัดกำแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี

ee-pic-entech-001ee-pic-entech-002ee-pic-entech-003ee-pic-entech-004ee-pic-entech-005

 

Posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *