อบรมภาคทฤษฎีหลักสูตร”ขอรับใบอนุญาตขับรถฯ”

สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.)

Posted in Uncategorized and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *