โครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์

โครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรม”โครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์” ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง คณะวิศวฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านคณิตศาสตร์ และความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน เปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ที่เข้าร่วมโครงการ ;
โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวฯ ต้องขอขอบพระคุณ อ.ดวงฤดี ชูตระกูล อ.ชลีดล ใจซื่อดี อ.ชลาลัย วงเวียน และ อ.ปวีณ สุขบันเทิง ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *