คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ดวงฤดี ชูตระกูล

ตามที่กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีผู้ผ่านเกณฑ์ 1 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ดวงฤดี ชูตระกูล ซึ่งทางคณะฯขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น