สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ python

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ python

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ python เพื่อจัดการงานอุตสาหกรรมและเชื่อมโยง IoT ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน Outcome-based education : OBE กิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2565 และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิ่งกาญจนา ดุงโคกกรวด ปัจจุบันดำรงตำแหน่งวิศวกรระดับ1 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น มาเป็นวิทยากรผู้บรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น