คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skills” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
“ทักษะ Soft Skills” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง “ทักษะ Soft Skills” ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ให้กับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 188 คน ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM จัดโดยอาจารย์ชลีดล อินยาศรี รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เครื่องมือวิศวกรสังคม เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิต “นักคิด” “นักสื่อสาร” “นักประสาน” และ “นักสร้างนวัตกรรม” ด้วยความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อสังคม สามารถนำความรู้กลับไปสร้างและพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต การทำงานและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อให้นักศึกษาได้เติบโตเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของทุกองค์กรการทำงาน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยายทักษะทั้ง 5 ทักษะ ดังนี้ 1) อาจารย์ชลีดล อินยาศรี บรรยายทักษะการใช้เครื่องมือฟ้าประทาน 2) อาจารย์ดวงฤดี ชูตระกูลอาจารย์ บรรยายทักษะการใช้เครื่องมือนาฬิกาชีวิต 3) อาจารย์พรพรรณ ทองแพง บรรยายทักษะการใช้เครื่องมือ Timeline พัฒนาการ 4) อาจารย์ชลาลัย วงเวียน บรรยายทักษะการใช้เครื่องมือ Timeline กระบวนการ 5) อาจารย์ปองพล รักการงาน บรรยายทักษะการใช้เครื่องมือ M.I.C Model

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น