คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เที่ยง เหมียดไธสง

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน และคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เที่ยง เหมียดไธสง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

Posted in Uncategorized and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *