การแข่งขันสุดยอดสายนำสัญญาณ

การแข่งขันสุดยอดสายนำสัญญาณ โครงการ Cabling contest ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
🧸นายพีรณัฐ รัตนบำรุง
ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ✨ระดับประเทศ ในการแข่งขันสุดยอดสายนำสัญญาณ โครงการ Cabling contest ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ.โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

🥰ร่วมเป็นกำลังใจสำหรับการแข่งขันรอบต่อไป

โครงการ Cabling contest ครั้งที่ 7 โครงการ Cabling contest ครั้งที่ 7 โครงการ Cabling contest ครั้งที่ 7 โครงการ Cabling contest ครั้งที่ 7 การแข่งขันสุดยอดสายนำสัญญาณ การแข่งขันสุดยอดสายนำสัญญาณ-picโครงการ Cabling contest ครั้งที่ 7 โครงการ Cabling contest ครั้งที่ 7 การแข่งขันสุดยอดสายนำสัญญาณ

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *