สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลในงานการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ

สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลในงานการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 “ตาลโตนดเกมส์” กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก วันที่ 20 มีนาคม 2562

📡 ทักษะด้านวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าสายสัญญาณมาตรฐาน
🥇🏆เหรียญทอง ได้แก่ นายสรศักดิ์ สัมฤทธิ์
เหรียญเงิน ได้แก่ นายไตรภพ ลีลาลัย

💻ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
🥈เหรียญเงิน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ วรรณประดิษฐ์ และนายณัฐพนธ์ ตันติสุขารมย์

⚙ ทักษะด้านหุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย
🥈เหรียญเงิน ได้แก่ นายอภิเชษฐ์ บัวงาม นายจักรพงศ์ วังเย็น และนายอธิพันธ์ บุญทันเสน

[Best_Wordpress_Gallery id=”41″ gal_title=”PCNK41″]

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *