สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได้จัดโครงการ “พัฒนาทักษะทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน”
โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ปั๊มความร้อน ทางออกสำหรับการประหยัดพลังงานในการผลิตน้ำร้อน”
ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพุธ 17 เมษายน 2562
ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวิฒิ และมากประสบการณ์ นายกฤษฎา มูหะหมัตตาเฮด
กรรมการผู้จัดการบริษัท เคทู เอ็นจิเนี่ยริ่ง ซิสเท็ม จำกัด
การอบรมฯ ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดียิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังสดาล สกุลพงษ์มาลี ประธานเปิดการอบรมฯ
อาจารย์ปกรณ์ พรหมแก้ว ผู้ดำเนินโครงการ

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *