เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2562

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2562 ณ บริเวณ สนง.คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. และผลการเลือกตั้ง นายณัฐพล สุริโย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2562; ซึ่งจะนำผลการเลือกตั้งนำเสนอผู้บริหารคณะฯ และกองพัฒนานักศึกษาต่อไป

[Best_Wordpress_Gallery id=”43″ gal_title=”เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2562″]

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์ and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *