เลือกนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

เลือกนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 โหวตเพื่อแต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทุกชั้นปี โหวตเพื่อแต่งตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 

เลือกนายกสโมสรนักศึกษา

ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เปิดให้โหวต ตั้งแต่เวลา 09.00 และ ปิดโหวต เวลา15.00 น. ทางระบบออนไลน์ได้ที่ >>>>>โหวตนายกสโมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นักศึกษาจะได้เป็นกิจกรรมบังคับคณะ 3 เครดิต ( ให้ใช้สิทธิเพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากฝ่าฝืนและตรวจสอบเจอ ตัดคะแนนความประพฤติ)

 

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *