โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี อาจารย์ ดร.สมสุข แขมคำ ท่านอาจารย์อวุโส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาท แก่นักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาฯ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะฯเข้าร่วมในงาน ในการนี้ ได้เชิญ คุณอรทัย เวชการ จากแผนกพัฒนาบุคคล บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่อง “บุคลิกภาพและคุณลักษณะของการสมัครงาน” ให้กับนักศึกษาอีกด้วยPosted in Uncategorized and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *