เตรียมความพร้อมพื้นฐาน

การเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เลขาคณิตวิเคราะห์ และพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ปองพล รักการงาน จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง คณะวิศวฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิเชฐ นิลดวงดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ เปิดโครงการในครั้งนี้ โดยกิจกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เลขาคณิตวิเคราะห์ และพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์ , อ.ชลาลัย วงเวียน และ อ.จุติพร อินทะนิน เป็นวิทยากรในกิจการโครงการครั้งนี้ ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Posted in Uncategorized, นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *