ผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำผู้บริหารคณะฯ เข้าร่วมต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี และนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมทั้งรางวัลต่างๆ ในรอบปี 2560 ของคณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ พร้อมกันนี้ยังได้นำนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2560 รอบชิงแชมป์ภูมิภาคกลาง และรอบชิงแชมป์ระดับประเทศไทย เข้ารับใบประกาศนียบัตร จากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยฯ
credit: #งานสื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏเพชรบุรี

Posted in Uncategorized and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *