ผลการสมัครเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย

ผลการสมัครเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
🎊🎊 สภาคณบดีฯ มีมติ รับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าเป็นสมาชิก 🎊🎊 จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

Posted in Uncategorized, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *