ปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษา สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษา

ที่กลับมาจากสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งนักศึกษาที่จบการศึกษาในปี 2561 โดยกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา หริรักษาพิทักษ์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Director บริษัท TECH NC จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อม” โดยมีวัตถุประสงค์ในการบรรยายเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ พร้อมทั้งได้เรียนรู้เทคนิค และความต้องการของสถานประกอบการในการสัมภาษณ์งาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะได้รับเลือกเข้าทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ

ในโอกาสนี้ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา หริรักษาพิทักษ์ และบริษัท Tech NC จำกัด เป็นอย่างสูง ในการอนุเคราะห์เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในครั้งนี้

 

ปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อม" วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อม" วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อม" วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อม" วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "เตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อม"

Posted in นักศึกษา, ประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่ and tagged , , .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *