การเปิดเผยราคากลาง

การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 2 อาคารสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 งาน

การเปิดเผยราคากลาง

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>คลิ๊ก

Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *